2022ko apirilaren 27ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:28:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:00:40 1 Mintzaldi
1 2022ko martxoaren 31n eginiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:00:47 3 Mintzaldi
2 Arte eskolako ikastaroak emateko zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen 7. Udal Ordenantza Fiskalaren 18. eranskina aldaketa.
  00:01:21 14 Mintzaldi
3 Dantzako irakaskuntza zerbitzua emateagatiko tasa arautzen dituen 7. Udal Ordenantza Fiskalaren 15. eranskina aldaketa.
  00:23:11 2 Mintzaldi
4 Oporretan ere Euskaraz programaren zerbitzua emateagatiko tasa arautzen dituen 7. Udal Ordenantza Fiskalaren 19. eranskina aldaketa.
  00:23:39 2 Mintzaldi
5 Mahai eta aulkien instalizioagatiko erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziengatiko tasa arautzen dituen 11. Udal Ordenantza Fiskalaren 6. eranskina aldaketa.
  00:24:06 2 Mintzaldi
6 2022ko lehen hiruhilekoan fakturak ordaintzeko denborari buruzko txostena
  00:24:38 1 Mintzaldi
7 Alkatetzak 22/077 eta 22/104 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
  00:25:26 1 Mintzaldi
8 2022ko martxoaren 24ko eta 31ko eta apirilaren 7ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
  00:25:37 1 Mintzaldi
9 Erregu eta Galderak.
  00:26:02 2 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  00:28:04 Mintzaldirik ez