2021(e)ko iraliaren 30(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2021eko uztailaren 29an eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Amurrioko Eguneko Arretarako Landa Zentroaren (AEALZ) zerbitzua arautzen duen Udal Araudia, hasierako onarpena.
Amurrioko Eguneko Arretarako Landa Zentroaren (AEALZ) zerbitzua arautzen duen Ordenantza Fiskala, behin-behineko onarpena.
Amurrioko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko hitzarmena, Eguneko Arretarako Landa Zentroaren (EALZ) zerbitzuaren eskumenak eskuordetzeko eta EALZ-ren garraio egokituaren zerbitzuaren kudeaketa- gomendioa.
Kudeaketa, Diru Bilketa eta Ikuskaritzari buruzko 1. Ordenantza Fiskala, aldaketaren behin-behineko onarpena.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 2. Ordenantza Fiskala, aldaketaren behin-behineko onarpena.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen 3. Ordenantza Fiskala, aldaketaren behin-behineko onarpena.
Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen 5. Ordenantza Fiskala, aldaketaren behin-behineko onarpena
Ekonomia-jardueren gaineko zerga arautzen duen 6. Ordenantza Fiskala, aldaketaren behin-behineko onarpena.
Hileta-zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 7. Ordenantza Fiskalaren 5. Eranskina, aldaketaren behin-behineko onarpena.
Hiri hondakin solidoak bildu, garraiatu eta ezabatzeko zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen 7. Ordenantza Fiskalaren 2. Eranskina.
Amurrioko Udalaren 21/13 aurrekontuko kredituen transferentzia.
2021eko bigarren hiruhileko fakturen buruzko txostena.
Alkatetzak 21/193 eta 21/333 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2021eko uztailaren 22ko eta 29ko eta irailaren 9ko eta 16ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Norberak lekarkeena