2021(e)ko uztailaren 29ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

Amurrioko Udalaren IV Euskara Plana 2018-2022 onartzea.
2021eko langileen plantilla eta lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea.
Giza baliabideak arrazionalizatzeko Plana onartzea, erretiro aurreratuak.
EAJ/PNV-ren eta PSEE-EE-ren zuzenketa, EH BILDU-ren Mozioari, Amurrioko Gizarte Segurantzako bulego bakarra ixteari buruz.
Udalaren 2021eko aurrekontuko kredituen transferentzia, 21/09 zk.
Aprobación de modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo de 2021.
Alkatetzak 21/144 eta 21/192 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2021eko ekainaren 17ko eta 24ko eta uztailaren 1eko, 8ko eta 15eko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Transferencia de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de 2021, nº 21/09.
Rectificación del Inventario Patrimonial de Bienes a 31 de diciembre de 2020.
Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, desde la 21/144 hasta la 21/192.
Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en JGL de 17 y 24 de junio y 1, 8 y 15 de julio de 2021.
Ruegos y Preguntas.