2021(e)ko ekainaren 24ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

Kili-Kolo eraikinaren erabilera Zaraobe Institutoari lagatzea.
Alkatetzak 21/115 eta 21/143 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2021eko maiatzaren 20ko eta 27ko eta ekainaren 3ko eta 10eko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Cesión de uso del edificio de Kili-Kolo al Instituto Zaraobe.
Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, desde la 21/115 hasta la 21/143.
Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en JGL de 20 y 27 de mayo y 3 y 10 de junio de 2021.
Ruegos y Preguntas.