2021(e)ko maiatzaren 27ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

EH BILDUren Mozioa Udaltzaingoa arautzeko araudi bat sortzeari buruz.
2021eko lehen hiruhilekoko fakturen ordainketari buruzko txostena.
Ondasunen inbentarioan sartzea "Casa de los Hierros" bide-zatitik "Venta Trigueros" bidegurutzeko bide-zatira doan tartea.
Etxegoien bideko herri-jabariko Etxegoien Administrazio Batzarrari mutazioa.
Alkatetzak 21/096 eta 21/114 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2021eko apirilaren 22ko eta 29ko eta maiatzaren 6ko eta 13ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Inclusión en el Inventario de Bienes del tramo del camino que va desde la "Casa de los Hierros" hacia el cruce con "Venta Trigueros".
Mutación Demanial de camino a la Junta Administrativa de Etxegoien.
Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, desde la 21/096 hasta la 21/114.
Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en JGL de 22 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo de 2021.