2021(e)ko apirilaren 29ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

Klub eta elkarteentzako diru-laguntzei buruzko EH BILDUren Mozioari Zuzenketa.
Amurrioko Udalak eta Aresketa Ikastolak erabilera lagatzeko sinatutako hitzarmena aldatzea.
Alkatetzak 21/068 eta 21/095 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2021eko martxoaren 18ko eta 25eko eta apirilaren 15eko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Modificación del convenio de cesión de uso suscrito entre el Ayuntamiento de Amurrio y Aresketa Ikastola.
Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, desde la 21/068 hasta la 21/095.
Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en JGL de 18 y 25 de marzo y 15 de abril de 2021.