2021(e)ko martxoaren 25(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
A-7
A7
BIRIBILGUNEA
ERROTONDA
FORAL
glorieta
jose maria sarasola
lucia olabuenaga
Maria
MODIFICACIÓN

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2021eko otsailaren 25ean eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
2021eko martxoaren 11n eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Amurrioko Udalaren Ingurumen-Politika onartzea.
AP-68 doako plataformaren eskaerari buruzko proposamena.
Amurrioko Udalaren 2020ko fakturen kontabilitate erregistroari buruzko txostena.
2021eko finantza-kontrolerako urteko plana.
Europako funtsak kudeatzeko proposamena.
Alkatetzak 21/037 eta 21/067 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2021eko otsailaren 18ko eta 25eko eta martxoaren 4ko eta 11ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Norberak lekarkeena