2021(e)ko martxoaren 25(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2021eko otsailaren 25ean eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
2021eko martxoaren 11n eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Amurrioko Udalaren Ingurumen-Politika onartzea.
AP-68 doako plataformaren eskaerari buruzko proposamena.
Amurrioko Udalaren 2020ko fakturen kontabilitate erregistroari buruzko txostena.
2021eko finantza-kontrolerako urteko plana.
Europako funtsak kudeatzeko proposamena.
Alkatetzak 21/037 eta 21/067 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2021eko otsailaren 18ko eta 25eko eta martxoaren 4ko eta 11ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Norberak lekarkeena