2021(e)ko otsailaren 25(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2021eko urtarrilaren 28an eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
ORAIN AMURRIOren mozioa, kaleak eta udal eraikinak garbitzeko zerbitzua udalerriratzeko.
2021eko Udalaren aurrekontu luzatuaren kredituen transferentzia, 21/02 zk.
2020ko 4. hiruhilekoko fakturen ordainketari buruzko txostena.
Kontu-hartzailetzak 2020. urtean egindako eragozpenen aurka hartutako ebazpenei buruzko txostena.
Finantza kontrolari buruzko txostena, 2020koa.
EH Bilduren mozioa, udal araudi organiko bat idazteko.
Amurrio Antzokiak zerbitzuak emateagatiko tasa arautzen duen 7. Ordenantza Fiskalaren 23. Eranskina, behin-behineko onarpena.
11.Udal Ordenantza Fiskalaren 6. Eranskina, mahaiak eta aulkiak jartzeagatiko erabilera pribatuaren edo aprobetxamendu berezien tasa arautzen duena, behin-behineko onarpena.
Alkatetzak 21/004 eta 21/036 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2021eko urtarrilaren 21eko eta 28ko eta otsailaren 4ko eta 11ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Norberak lekarkeen