2020(e)ko azaroaren 26ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko urriaren 29an eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
2020ko azaroaren 12an eginiko ez-ohiko premiazko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Julen Sasiain Abin, EAJ-PNVko Zinegotzi kargua hartzea.
2019ko azaroaren 28ko Udalbatza akordioaren akats materiala zuzentzea P17p116 "Venta trigueros" mugei buruzkoa.
Arabako Urbideko Ur Partzuergoan sartzeko proposamena.
2020ko 3. hiruhilekoko fakturen ordainketari buruzko txostena.
Udalaren 2020ko aurrekontuko kredituen transferentzia, 20/14 zk.
2019ko kontu orokorra onestea.
EH Bilduren mozioa ostalaritza berreindartzeko.
Alkatetzak 20/380 eta 20/400 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko urriaren 22ko eta 29ko eta azaroaren 5eko, eta 12ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.