2020(e)ko urriaren 29ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko irailaren 24an eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
PSE-EE/PSOEren mozioa pertsonen eskubideei buruzkoa.
Ondare-inbentarioa zuzentzea 2019/12/31n.
Informazio-batzordeen osaeran izandako aldaketen berri ematea.
Bilbo-Urduña C-3 aldiriko trenei buruzko proposamena, Eh Bilduk aurkezturiko mozioa kontuan izanik.
Alkatetzak 20/357 eta 20/379 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko irailaren 17ko eta 24ko eta urriaren 1eko, 8ko eta 15eko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.