2020(e)ko iraliaren 24ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko uztailaren 30ean eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Juan de Aranoa kaleko 9. zenbakiko jabekideen erkidegoa, 1,19 m2-ko jabari publikoa desafektatzeko izapideari hasiera ematea, oztopo arkitektonikoak kentzeko plataforma jasotzailea jartzeko.
Amurrioko Udaleko Diruzaintza postua, Eusko Jaurlaritzari sailkapen eskaera.
Udalaren 2020ko aurrekontuko kredituen transferentzia, 2020/07 zenbakia.
2020ko 2. hiruhilekoko fakturen ordainketari buruzko txostena.
Plan Ekonomiko Finantzarioko lanpostua 2021-2022, onespena.
Udalaren 2020ko aurrekontuko konpromiso-kredituaren aldaketa, 20/01 zk.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen 3. Ordenantza Fiskala, behin-behineko onarpena.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 2. Ordenantza Fiskala, behin-behineko onarpena.
Alkatetzak 20/269 eta 20/356 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko uztailaren 23ko eta 30eko, abuztuaren 6ko eta irailaren 10eko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Ruegos y preguntas.