2020(e)ko uztailaren 30(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
A-7
A7
BIRIBILGUNEA
ERROTONDA
FORAL
glorieta
jose maria sarasola
lucia olabuenaga
Maria
MODIFICACIÓN

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko ekainaren 25ean eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Tubacexi buruzko Adierazpen Instituzionala.
Alkatetzak 20/247 eta 20/268 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko ekainaren 18ko eta 25eko eta uztailaren 2ko, 9ko eta 16ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Ruegos y Preguntas.