2020(e)ko uztailaren 30(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko ekainaren 25ean eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Tubacexi buruzko Adierazpen Instituzionala.
Alkatetzak 20/247 eta 20/268 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko ekainaren 18ko eta 25eko eta uztailaren 2ko, 9ko eta 16ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Ruegos y Preguntas.