2020(e)ko ekainaren 25(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko maiatzaren 28an eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
2020ko ekainaren 15ean eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Landa harrotasunari buruzko proposamena.
Arabako Foru Aldundiaren zerbitzuen behin-behineko mantentze-lanak, bigarren luzapenari oniritzia ematea.
Udalaren 2020ko aurrekontuko kredituen transferentzia, 20/02 zk., onespena.
Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen 5. Ordenantza Fiskalaren aldaketa, behin-behineko onespena.
San Anton Merkatuan postuak jartzeagatik jabari publikoa aprobetxatzeagatiko tasa arautzen duen 11. Ordenantza Fiskalaren 1. Eranskina aldatzea, behin-behineko onespena.
Etxeko langileentzako laguntzak emateko oinarri arautzaileak.
Kontziliaziorako laguntzak emateko oinarri arautzaileak
Toki Erakundeen finantzazioari buruzko proposamena.
Alkatetzak 20/231 eta 20/246 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko maiatzaren 21eko eta 28ko eta ekainaren 4ko eta 11ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Ruegos y Preguntas.