2020(e)ko ekainaren 25(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
A-7
A7
BIRIBILGUNEA
ERROTONDA
FORAL
glorieta
jose maria sarasola
lucia olabuenaga
Maria
MODIFICACIÓN

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko maiatzaren 28an eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
2020ko ekainaren 15ean eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Landa harrotasunari buruzko proposamena.
Arabako Foru Aldundiaren zerbitzuen behin-behineko mantentze-lanak, bigarren luzapenari oniritzia ematea.
Udalaren 2020ko aurrekontuko kredituen transferentzia, 20/02 zk., onespena.
Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen 5. Ordenantza Fiskalaren aldaketa, behin-behineko onespena.
San Anton Merkatuan postuak jartzeagatik jabari publikoa aprobetxatzeagatiko tasa arautzen duen 11. Ordenantza Fiskalaren 1. Eranskina aldatzea, behin-behineko onespena.
Etxeko langileentzako laguntzak emateko oinarri arautzaileak.
Kontziliaziorako laguntzak emateko oinarri arautzaileak
Toki Erakundeen finantzazioari buruzko proposamena.
Alkatetzak 20/231 eta 20/246 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko maiatzaren 21eko eta 28ko eta ekainaren 4ko eta 11ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Ruegos y Preguntas.