2020(e)ko maiatzaren 28ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko apirilaren 30ean eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
2020ko 1.hiruhilekoan fakturak ordaintzeko epeak betetzeari buruzko txostena.
EH BILDUren proposamena, Erregistro Zibilaren erreformari buruzkoa.
Udal jabari publikoan mahaiak eta aulkiak jartzeagatiko erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziengatiko tasa arautzen duen 11.6 zk.ko Ordenantza Fiskala aldatzea, behin-behineko onespena.
Terrazak, mahaitxoak eta kanpoko barrak jartzeko ordenantza, indarraldia aldi baterako etetea onartzea
Alkatetzak 20/216 eta 20/230 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko apirilaren 23ko eta maiatzaren 7ko eta 14ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en JGL de 23 de abril y 7 y 14 de mayo de 2020.
Ruegos y Preguntas