2020(e)ko apirilaren 30(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko martxoaren 9an eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
2020ko apirilaren 3an eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Arau Subsidiarioak, akats materiala zuzentzea Lezamako Txibiarte udalerriko baso-babeserako lurzoruaren mugaketan.
2020ko Finantza-Kontroleko Urteko Planaren berri ematea.
Amurrioko Udalaren 2020ko aurrekontu luzatuko kredituen transferentziak, 20/01 zkia., onespena.
Amurrioko Udalaren 2020ko aurrekontu luzatuko kredituen transferentziak, 20/01 zkia., onespena.
Amurrio Udaleko fakturen urteko kontabilitate erregistroaren 2019ko txostena.
2019ko 4.hiruhilekoan fakturak ordaintzeari buruzko txostena.
Alkatetzak 20/060 eta 20/215 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko otsailaren 20ko eta 27ko eta martxoaren 5eko eta 12koTGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en JGL de 20 y 27 de febrero y 5 y 12 de marzo de 2020.
Ruegos y Preguntas.