2020(e)ko otsailaren 27ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Saioa laster argitaratuko da
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2020ko urtarrilaren 29an eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
"Amurrioko Araba kaleko autobuserako geralekuaren proiektua", onarpena.
Ugartebetxi SUG-3ko Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala: UER B-7 mugaketa, hasierako onarpena.
PSE-EEk aurkeztutako mozioa, Amurrion familia elkargune bat jartzeko beharrari buruz.
2019ko Kontu-hartzailetzaren eragozpenen aurka hartutako ebazpenei buruzko txostena.
2018ko Kontu Orokorra, onarpena.
Alkatetzak 20/029 eta 20/058 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2020ko urtarrilaren 23ko eta 30eko eta otsailaren 6ko eta 13koTGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
Ruegos y Preguntas.