2019ko abenduaren 19ko Osoko Bilkura, apartekoa

Iraupena: 00:31:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno

Ez da aurkitu egindako bilaketarekin bat datorren emaitzarik

2019ko azaroaren 28an eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
Mozioa, pentsiodunen mugimenduaren aldarrikapenei buruz.
Edateko uraren hornidura eta saneamendu zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen 7. Ordenantza Fiskalaren I. eranskina aldatzea, behin-behineko onarpena.
Alkatetzak 19/711 eta 19/744 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
2019ko azaroaren 21eko eta 28ko eta abenduaren 5eko eta 12ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.