2019ko azaroaren 28ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:46:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:00:00 1 Mintzaldi
1 2019ko urriaren 30ean eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:00:49 1 Mintzaldi
2 P17p116 lurzatian "Venta de Trigueros" finka immatrikulatzea.
  00:01:12 3 Mintzaldi
3 Uskategirako Bidea, mugaketa prozeduraren hasiera.
  00:04:05 1 Mintzaldi
4 Amurrioko Udalaren euskara sustatzeko Ekintza-Plana, 2019-2022 aldirako Plan Estrategikoa onartzea.
  00:06:08 3 Mintzaldi
5 Amurrioko Adinekoen Sektoreko Kontseilua ezartzeko eta haren Antolakuntza eta Jarduera Araudia onartzea.
  00:12:14 6 Mintzaldi
6 2019ko 3. hiruhilekoan fakturak ordaintzeari buruzko txostena.
  00:22:34 3 Mintzaldi
7 Udalaren 2019ko aurrekontuko kredituen transferentzia, 19/16 zk.
  00:25:37 1 Mintzaldi
8 Alkatetzak 19/670 eta 19/710 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
  00:27:20 1 Mintzaldi
9 2019ko urriaren 24ko eta 31ko eta azaroaren 7ko eta 14ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
  00:27:20 1 Mintzaldi
1º FOD Declaración del Día Internacional del Euskera 2019. Votación de la urgencia y fondo del asunto, si corresponde.
  00:27:55 4 Mintzaldi
Ruegos Y Preguntas.
  00:36:45 15 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  00:46:25 Mintzaldirik ez