2019ko iraliaren 26ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 01:22:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:01:15 1 Mintzaldi
1 2019ko uztailaren 18an eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:01:32 5 Mintzaldi
2 2019ko uztailaren 14an eginiko ohiko bilkura "aurreratuaren" akta onestea, hala badagokio.
  00:04:23 1 Mintzaldi
3 Goiko Plaza SL, behin betiko onestea A-B-C UER A6 lursailaren xehetasun-azterketaren aldaketari dagokion testu bategina.
  00:04:41 1 Mintzaldi
4 Isabel Mendívil, Alejando Leva eta Iñigo Mínguez, behin betiko onestea SAPUR-9 P16p322 eta P16p323ko RB 1 lursailaren xehetasun-azterketa.
  00:07:03 1 Mintzaldi
5 Amurrioko Jabetza Erregistroa, Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga kudeatu, likidatu eta biltzen laguntzeko kudeaketa agintzea eta hitzarmen arautzailea onestea.
  00:08:11 9 Mintzaldi
6 Fakturen ordainketari buruzko txostena. 2019ko bigarren seihilekoa.
  00:19:40 1 Mintzaldi
7 OHZ arautzen duen 2 zenbakiko ordenantza fiskalaren aldaketa behin behinean onestea.
  00:20:24 16 Mintzaldi
8 Aiarako Kuadrillako ordezkariaren izendapenean EH BILDUK egindako aldaketaren kontu ematea.
  00:45:32 1 Mintzaldi
9 Batzorde informatiboen eta lan taldeen osaeraren kontu ematea.
  00:46:10 1 Mintzaldi
10 Koordinazio-taldeen eta lan-taldeen sorreraren kontu ematea.
  00:47:26 1 Mintzaldi
11 Alkatetzak 19/402 eta 19/619 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
  00:48:22 1 Mintzaldi
12 2019ko ekainaren 12ko, uztailaren 18ko eta irailaren 12ko TGBetan onartutako erabakien kontu ematea.
  00:49:07 1 Mintzaldi
13 Mociones presentadas por EH Bildu fuera del orden del día: Inundaciones zona baja de Tafalla y Cambio climático.
  00:49:40 23 Mintzaldi
Norberak lekarkeenak
  01:09:14 12 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  01:22:20 Mintzaldirik ez