2019ko uztailaren 18ko Osoko Bilkura, apartekoa

Iraupena: 01:05:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:07:11 1 Mintzaldi
1 Osatutako talde politikoen eta izendatutako bozeramaileen berri ematea.
  00:07:25 1 Mintzaldi
2 Osoko bilkurak egiteko eguna eta aldizkakotasuna.
  00:08:42 6 Mintzaldi
3 Tokiko Gobernu Batzordearen bilkuren aldizkakotasuna.
  00:13:23 4 Mintzaldi
4 Informazio batzorde iraunkorren sorrera eta osaera.
  00:16:56 9 Mintzaldi
5 Kargu hautetsien eta udal taldeen araubide ekonomikoa.
  00:32:42 9 Mintzaldi
6 Udalbatzaren ordezkariak izendatzea kide anitzeko organoetarako, eta horren berri ematea.
  00:47:28 7 Mintzaldi
7 Udalbatzaren eskumenen eskuordetzeak.
  00:51:19 5 Mintzaldi
8 Alkate andreak zenbait gairen inguruan emandako ebazpenen berri ematea.
  00:56:23 7 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  01:05:33 Mintzaldirik ez