2019ko martxoaren 28ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:00:00 1 Mintzaldi
1 2019ko otsailaren 28an eginiko ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:04:33 1 Mintzaldi
2 2019ko otsailaren 28an eginiko ez-ohiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:04:48 4 Mintzaldi
3 7. Ordenantza Fiskaleko (Betiko Musika irakaskuntza zerbitzua emateagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea) 14. Eranskina aldatzea. 2018/9/S062 Esp.
  00:05:22 3 Mintzaldi
4 Argazkilaritza lehiaketako oinarriak. 2019/4/S704 Esp.
  00:07:19 5 Mintzaldi
6 Esku-hartzeak egindako eragozpenen kontra 2018an hartutako ebazpenen txostena. 2019/1/S523 Esp.
  00:10:52 4 Mintzaldi
7 2017ko abenduaren 31ko Ondare-inbentarioaren zuzenketa. 2019/1/S016 Esp.
  00:21:40 3 Mintzaldi
8 1. Ordenantza Fiskala (Kudeaketa, Dirubilketa eta Ikuskapena) aldatzea. 2019/5/S062 Esp.
  00:23:00 10 Mintzaldi
5 Arte-sariketako oinarriak. 2019/3/S704 Esp.
  00:29:54 3 Mintzaldi
9 2019ko aurrekontu luzatuaren kreditua transferitzea, 19/02 zenbakiduna. 2019/2/S830 Esp.
  00:33:51 3 Mintzaldi
10 GUK BAI alderdiaren proposamena, hilerriko argiteriari buruzkoa. 2019/5/S023 Esp.
  00:35:06 12 Mintzaldi
11 GUK BAI alderdiaren proposamena, bakarrik bizi diren adineko pertsonen kontrolari buruzkoa. 2019/6/S023 Esp.
  00:47:36 11 Mintzaldi
12 AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO alderdiaren proposamena, zerbitzuei buruzko europar Zuzentarauari buruzkoa. Exp.2019/11/S023.
  01:04:07 15 Mintzaldi
13 Alkatetzak 19/041 eta 19/064 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
  01:44:46 1 Mintzaldi
14 2019ko otsailaren 21eko eta 28ko eta martxoaren 7ko eta 14ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
  01:45:21 1 Mintzaldi
15 Norberak lekarkeena
  01:45:54 1 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  01:46:29 1 Mintzaldi