2019ko otsailaren 28ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:00:00 1 Mintzaldi
1 2019ko urtarrilaren 31n eginiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:01:10 3 Mintzaldi
2 Udal-inbentarioan Abiaga bideko bidegurutzeko lurzatiko ondasunak gehitzea eta ondasun horiek jabetza erregistroan jasotzea. 2018/S566/P espedientea.
  00:01:36 3 Mintzaldi
3 Ondasun higiezinen zerga arautzen duen 2. Ordenantza Fiskala aldatzea. 2019/4/S062 espedientea.
  00:02:57 15 Mintzaldi
4 2019ko aurrekontu luzatuaren kreditua transferitzea, 19/01 zenbakiduna. 2019/S830/1 espedientea.
  00:33:35 3 Mintzaldi
5 2018ko laugarren hiruhilekoko fakturen ordainketaren txostena. 2018/2/S609 espedientea.
  00:34:45 2 Mintzaldi
6 PSE-EE (PSOE) alderdiaren proposamena, autobus-geltokiei buruzko ikerketa bat egiteko.
  00:44:57 8 Mintzaldi
7 EH BILDU alderdiaren proposamena, Tubos Reunidos Industrial SLU enpresaren EEEari uko egiteko. 2019/S023/8 espedientea.
  00:53:24 12 Mintzaldi
8 EH BILDU alderdiaren proposamena, Nerbioi Garaiko saneamendu-sistemaren inguruan.
  01:18:33 17 Mintzaldi
9 ORAIN AMURRIO alderdiaren proposamena, martxoaren 8ko greba orokorra babesteko.
  02:09:36 18 Mintzaldi
10 2018ko urtarrilaren 1eko biztanle zifra ofizialaren berri ematea. 2018/S936/1 espedientea.
  02:37:02 1 Mintzaldi
11 Alkatetzak 19/016 eta 19/040 bitartean emandako Ebazpenen berri ematea.
  02:37:20 1 Mintzaldi
12 2019ko urtarrilaren 24ko eta 31ko, otsailaren 7ko eta otsailaren 14ko TGBetan onartutako erabakien berri ematea.
  02:37:34 6 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  02:44:19 Mintzaldirik ez