2019ko urtarrilaren 31(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 01:45:06
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:02:23 1 Mintzaldi
1 2018ko azaroaren 29an eta abenduaren 10ean eginiko bilkuren aktak onestea, hala badagokio.
  00:02:47 2 Mintzaldi
2 Construcciones Izoria 2000 S.A. Behin betiko onestea SUG Landaburuko P13p214 A lursail katastralean eraikinak kokatzeko desplazamendurako xehetasun-azterketa.
  00:03:17 3 Mintzaldi
3 Building-Center S.A.U. Behin betiko onestea Amurrioko UER A-6ko P14p640 lursail katastralaren xehetasun-azterketaren testu bategina.
  00:05:10 5 Mintzaldi
4 San Roqueko udal-lursailaren bereizketa (11. poligonoko 12B lursaila). Inbentario-fitxa eta jabetza erregistroko inskripzioa eguneratzea.
  00:08:32 3 Mintzaldi
5 Gizarte-zerbitzuei behin-behinean eustea, Arabako Foru Aldundiaren Etxeko Laguntza Zerbitzua salbu.
  00:10:08 15 Mintzaldi
6 PP Amurrioren proposamena, autobus geltoki nagusietatik hurbil bizikletak aparkatzeko toki bat jartzeari buruzkoa.
  00:38:02 10 Mintzaldi
7 PP Amurrioren proposamena, San Mamés Etxea etxebizitza komunitarioan TEPA aparatuarekin gauean zehar egindako deiei buruzkoa.
  00:44:59 9 Mintzaldi
8 ORAIN AMURRIO/AHORA AMURRIOren proposamena, hezkuntza- eta kultura-zentroetatik eta umeentzako guneetatik hurbil apusturako eta zorizko jokoetarako aretoak mugatzeari buruzkoa.
  00:54:46 15 Mintzaldi
9 Alkatetzak 18/368 eta 19/015 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
  01:34:39 1 Mintzaldi
10 2018ko azaroaren 22ko eta 29ko, abenduaren 13ko eta 20ko eta 2019ko urtarrilaren 17ko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
  01:35:09 7 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  01:45:08 Mintzaldirik ez