2018ko azaroaren 29ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 02:09:27
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:00:00 1 Mintzaldi
1 2018ko urriaren 25ean eginiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:03:14 2 Mintzaldi
2 Pedro Pinedo Agencia de Seguros SL. Onestea behin betiko onetsi zen ?Amurrioko P14p30 katastro-lursailaren xehetasun-azterketa, Amurrioko Arau Subsidiarioetako Santa María SUG 3 sektorekoa?-ren baldintzak betetzea.
  00:03:37 3 Mintzaldi
3 2018ko 3. hiruhilekoko fakturen ordainketari buruzko txostena.
  00:05:32 1 Mintzaldi
4 2019ko finantza-kontrolari buruzko plana.
  00:07:12 1 Mintzaldi
5 18/19 zenbakiko kreditu-transferentzia.
  00:08:45 3 Mintzaldi
6 ORAIN AMURRIOren proposamena, Euskal Errepublikarekiko konpromisoari buruzkoa.
  00:10:36 13 Mintzaldi
7 GUK BAIren proposamena, pazienteak ez lotzeari buruzkoa.
  00:49:56 15 Mintzaldi
8 Alkatetzak 18/327 eta 18/367 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
  01:21:50 1 Mintzaldi
9 2018ko urriaren 11ko, 18ko eta 25eko eta azaroaren 8ko eta 15eko TGB-etan onartutako erabakien kontu ematea.
  01:22:18 1 Mintzaldi
Ruegos y preguntas.
  01:22:56 15 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  02:09:35 Mintzaldirik ez