2018ko urriaren 25(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 02:46:28
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:00:00 1 Mintzaldi
1 2018ko irailaren 27an eginiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:09:33 Mintzaldirik ez
2 2018ko urriaren 18an eginiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:09:33 2 Mintzaldi
3 Lejarzoko depositu berriaren lursailaren erabilera lagatzea CAKUri.
  00:10:09 2 Mintzaldi
4 Aurrekontu-egonkortasunaren xedea betetzeari buruzko txostena; izan ere, Udalaren 2018ko aurrekontuan 18/02 zenbakiko kreditu gehigarria eman da.
  00:12:33 1 Mintzaldi
5 18/7 zenbakiko kreditu-transferentzia.
  00:13:17 3 Mintzaldi
6 PSOE/PSE-EEren zuzenketa, EH BILDUK banda marroiak eta banda gorriak Arabako pinadietan duten eraginari buruz aurkeztu duen proposamena aldatzeko.
  00:15:11 21 Mintzaldi
7 ORAIN AMURRIOren proposamena, hornidura elektrikoa kontratatzeari buruzkoa.
  01:09:30 9 Mintzaldi
8 ORAIN AMURRIOren proposamena, ibaietako eta zortasun-eremuetako ekosistemak lehengoratzeari buruzkoa. EH BILDUk eta GUK BAIk bat egin dute proposamenarekin.
  01:19:32 14 Mintzaldi
9 PPren proposamena, autobusen ordutegiaren gaineko informazio-sistemei buruzkoa.
  01:49:35 4 Mintzaldi