2018ko uztailaren 26ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 00:51:16
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:00:00 1 Mintzaldi
1 2018ko uztailaren 5ean eginiko bilkuraren akta onestea, hala badagokio.
  00:01:18 1 Mintzaldi
2 Amurrioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO), Ingurumenaren Azterlan Estrategikoa (IAE) eta Genero-inpaktuari buruzko aurretiazko txostena (GIAT). Hasierako onespenari aurkeztutako alegazioak aintzat hartzea eta baztertzea.
  00:01:37 4 Mintzaldi
3 Pedro Pinedo Agencia de Seguros SL. Behin betiko onestea ?Amurrioko P14p30 katastro-lursailaren xehetasun-azterketa, Amurrioko Arau Subsidiarioetako Santa María SUG 3 sektorekoa?.
  00:08:41 5 Mintzaldi
4 2018ko bigarren hiruhilekoan zehar fakturak ordaintzeko epeen betetze mailari buruzko txostena.
  00:12:22 1 Mintzaldi
5 7 zenbakiko Ordenantza Fiskalaren 11.eranskina aldatzea. Horren bidez, bide publikoan aparkatutako ibilgailuak kentzeko zerbitzua emateagatiko tasa arautzen da.
  00:13:56 3 Mintzaldi
6 PP taldearen mozioa, Renferen geltokiaren alboan aparkalekuak areagotzeari eta plaza berritzeari buruz.
  00:16:01 9 Mintzaldi
7 PP taldearen mozioa, lehen sorospenetako prestakuntzari buruzko informazio-kanpainari buruz.
  00:26:24 9 Mintzaldi
8 Ángel Jiménez Esquilas. Zinegotzi karguari uko egitea.
  00:37:19 8 Mintzaldi
9 Alkatetzak 18/171 eta 18/183 bitartean hartutako Ebazpenen kontu ematea.
  00:46:35 Mintzaldirik ez
10 2018ko ekainaren 28ko, uztailaren 5eko eta uztailaren 12ko TGB-ean onartutako erabakien kontu ematea.
  00:47:53 8 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  00:51:19 Mintzaldirik ez