2018ko ekainaren 4ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 03:10:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
composicin pleno
Inicio de la sesión Hasiera
  00:00:00 1 Mintzaldi
1 2018ko apirilaren 26an eta maiatzaren 24an eginiko bilkuren aktak onestea, hala badagokio.
  00:06:50 3 Mintzaldi
2 Bañuetaibar 1, 3 eta 5 helbideetako higiezineko eraikinak birgaitzeko jarduketa bakana, irisgarritasuna bermatzeko jabari eta erabilera publikoko lurzorua okupatuz. Behin betiko onespena
  00:09:51 3 Mintzaldi
3 Etxeko laguntza zerbitzua. Eskumenak, kudeaketa Arabako Foru Aldundiaren eta Amurrioko Udalaren artean eskuordetzea, eta ELZko Arautegia eta Ordenantza Fiskala onartzea.
  00:12:11 11 Mintzaldi
4 EH Bilduren proposamena, udal-ordezkariak kartzeletara bisitan joateari buruzkoa.
  00:36:31 11 Mintzaldi
5 EAJ/PNVren zuzenketa, EH BILDUk eta ORAIN AMURRIOk eginiko pentsio-sistemari buruzko proposamenari.
  00:52:45 18 Mintzaldi
6 ORAIN AMURRIOren proposamena, A-625 bideari buruzkoa.
  01:41:22 8 Mintzaldi
7 2018ko lehen hiruhilekoko fakturen ordainketei buruzko txostena.
  02:01:58 1 Mintzaldi
8 2018ko aurrekontua. Behin-behineko onespena.
  02:03:06 15 Mintzaldi
9 2016ko kontu orokorra. Behin betiko onestea.
  03:03:37 3 Mintzaldi
10 Alkatetzak 18/102 eta 18/131 bitartean hartutako ebazpenen kontu ematea.
  03:05:36 1 Mintzaldi
11 2018ko apirilaren 19ko eta 26ko eta maiatzaren 3ko, 10eko eta 17ko TGB-ean onartutako erabakien kontu ematea.
  03:06:02 9 Mintzaldi
12 Norberak lekarkeena.
  03:09:33 3 Mintzaldi
Fin de la sesión Amaiera
  03:10:58 Mintzaldirik ez