2017ko azaroaren 30(e)ko Osoko Bilkura, ohikoa

Iraupena: 01:35:30
composicin pleno
Aurretikoa 2017ko urriaren 26an eginiko bilkuraren akta onestea. Akta elektronikora honako helbide honetan sar daiteke:
  00:00:26 1 Mintzaldi
1 Alkatetzak 17/330B eta 17/371D bitartean hartutako ebazpenen kontu ematea.
  00:01:20 1 Mintzaldi
2 Aprobación definitiva de la modificación de las 'Bases para la adjudicación de 39 viviendas, trasteros y plazas de garaje, de precio tasado, en el SAPUR 12 de Abiaga', dación de cuenta.
  00:01:36 1 Mintzaldi
3 2017ko hirugarren hiruhilekoan egindako ordainketei buruzko txostena. Kontu ematea.
  00:03:01 1 Mintzaldi
4 2017ko udal-aurrekontuko 17/27 zenbakiko kredituen transferentzia onestea.
  00:04:52 2 Mintzaldi
5 2018ko Lanpostuen Zerrenda. Aldaketa onestea.
  00:06:52 11 Mintzaldi
6 Orain Amurrioren proposamena, Saratxo industrialdean Nerbioi ibaira egindako isuriei buruzkoa.
  00:26:22 15 Mintzaldi
Norberak lekarkeena
  01:11:52 26 Mintzaldi